Dit reglement is van toepassing op de regiotraining
 
1. De tennistrainingen, op zaterdagmiddag, worden gegeven gedurende het hele seizoen
(okt. 2012 t/m sept. 2013 op basis van 4 cycli van 8 weken). Iedere cyclus wordt gepland op een vooraf bepaalde locatie.
2. De conditietrainingen op woensdagmiddag worden verzorgd gedurende het hele seizoen
(okt. 2012 t/m sept. 2013 op basis van 4 cycli van 8 weken).
3. De mentale en fysieke training (4 keer per cyclus) en privétraining  (2 keer per cyclus, bedoeld voor de A-selectie ) worden nader afgestemd met de groep en de leerling.
4. Tijdens de competitie ligt de training tijdelijk stil.
5. Er wordt per seizoen deelgenomen aan een minmaal  6 toernooien, middels een toernooilijst te overleggen. Advies is het spelen van minimaal 8 toernooien per seizoen. De leerling moet bereid zijn om tevens competitie te spelen voor zijn/haar vereniging (A- en B- selectie).
6. Tijdens het spelen van de toernooien zal per leerling minimaal 3 keer een wedstrijd gecoached en nabesproken worden.
7. De leerling houdt een schrift bij (aanschaffen) waarin haar/zijn ervaringen worden genoteerd. Ook de opmerkingen van de trainer tijdens de trainingen en coaching worden hierin genoteerd.
8. Het advies is om naast de regiotraining minimaal 1 keer ook clubtraining te volgen.
9. Bij definitieve deelname schrijf men zich digitaal alsnog in via de site www.brandtennis.nl
10. De verbintenis is voor een jaar/seizoen.
11. Bij tussentijdse opzegging (schriftelijk) geld een opzegtermijn van 8 weken (1 trainingscyclus) voor zowel de deelnemer als brandtennis. Als er binnen een cyclus wordt opgezegd zal deelname aan de volgende cyclus verplicht zijn, dan wel de kosten ervoor blijven voldoen.
12. De leerling dient een kwartier voor tijd aanwezig te zijn. Te laat komen geeft geen zekerheid om nog aan de training te mogen deelnemen.
13. De leerling heeft tijdens de trainingen altijd bij zich: springtouw, drinkbeker/bidon, trainingshulp-middelen die door de trainer worden gevraagd aan te schaffen, notitieschrift enz. Zijn benodigde spullen niet meegenomen kan de trainer de leerling weigeren voor de training.
14. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de leerling geven geen recht tot inhalen. Vanwege het zorgvuldige trainingsprogramma adviseren we het verzuimen van de les tot een minimum te beperken. 
15. De looptrainingen word verzorgd door 1 trainer. De tennistraining word verzorgd door 1 trainer per 4 leerlingen.
16. Afmelden voor de training dient uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan,  in verband met tijdige organisatie van de betreffende training, waardoor de groep met eventuele sparringpartners haar optimale haar samenstelling behoudt.
17. De maandelijkse bijdrage wordt per begin van de opvolgende maand gefactureerd.
18. De factuur dient te worden overgemaakt binnen 8 dagen na factuurdatum.
19. Bij (verwacht) slecht weer worden de trainingen verplaats naar de hal. Binnen 24 uur word hierover bericht gegeven. Halschoenen (schoon) dienen mee te worden genomen.
20. De trainingen geschieden op eigen risico. De vereniging, brandtennis en de trainer zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de trainingen/lessen ontstaan.