Op de verenigingen organiseert Brandtennis voor potentiële leden maar ook voor de eigen leden algemene en specifieke clinics. De clinics hebben als doel de tennissport maximaal te promoten zowel in clubverband als op gemeenteniveau en in schoolverband etc. Ook worden de clinics georganiseerd om voor verenigingen de ledenwerving op gang te brengen.